UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.uni.torun.pl


BIP - www.bip.gov.pl
Uczelnia
Informacje ogólne
Historia
Wykaz kierunków
Rekrutacja
Sprawozdanie JM Rektora za 2015 rok
Władze
JM Rektor
Prorektorzy
Senat
Kanclerz i Jego Zastępcy
Wydziały
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny
Collegium Medicum
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Inne Jednostki
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Międzywydziałowe
Centra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne
Inne Jednostki Collegium Medicum
Administracja Uczelni
Administracja w Toruniu
Administracja w Bydgoszczy
Informacje ogólne
Uwaga! Dokument archiwalny.
Porównaj z ostatnią wersją.

Liczba studentów
stan na dzień 30 listopada 2008 r.
 
ogółem: 31216
studia stacjonarne: 20575
studia niestacjonarne: 10641
studia podyplomowe: 1651
studia doktoranckie: 836
Szczegółowe informacje - w załączniku poniżej  
Liczba pracowników
stan na dzień 31 maja 2009 r.
ogółem: 4424
w jednostkach zlokalizowanych w Toruniu: 3125
w Collegium Medicum w Bydgoszczy: 1299
Z liczby ogółem:
nauczyciele akademiccy 2244
w tym:
pracownicy naukowo-dydaktyczni
    zatrudnieni na stanowiskach:
 • profesora zwyczajnego:
 • profesora nadzwyczajnego:
 • adiunkta:
      (w tym ze st. nauk. doktora habilitowanego)
 • asystenta:
      (w tym ze st. nauk. doktora)
 • 166
  331
  840
  131
  541
  190
  pracownicy dydaktyczni zatrudnieni
      na stanowiskach:
 • starszego wykładowcy:
      (w tym ze st. nauk. doktora)
 • wykładowcy:
 • lektora i instruktora:
 • dyplomowani bibliotekarze i dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej:
 • 255
  183
  77
  23
  11
  pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 2180
  w tym:
 • pracownicy naukowo-techniczni:
 • pracownicy biblioteczni oraz
      dokumentacji i informacji naukowej:
 • pracownicy administracji:
 • pozostali pracownicy uczelni:
 • 96
   
  211
  706
  1167

   

  Autor: Agnieszka Janik
  Załącznik: liczba studentów 2008.pdf
  Poprzednia wersja dokumentu
  Ostatnia modyfikacja: 15-06-2009 15:12
  Sprawozdania z posiedzeń Senatu
  Prawo
  Kontrola zarządcza
  Zamówienia Publiczne
  Ogłoszenia
  Serwis

  Strona UMK | Strona główna BIP | Sprawdź status sprawy | Statystyka odwiedzin

  Liczba odwiedzin na stronie głównej: 671 (pełna statystyka)